La cultura és l’espai de les idees, sense elles res seria possible… sempre i quan aquestes estiguin ben abrigades per un projecte de gestió eficient.” (A. Macciochi i F. Mascarell)

 

L’empresa Esdeveniments i Turisme Catalunya Central S.L. va néixer l’any 2005 després de més de quinze anys d’experiència dels seus fundadors en el món dels esdeveniments i del turisme organitzat. El bagatge que ens ha reportat haver treballat tot aquest temps com a guies turístics movent grups per tot el món i l’experiència en l’organització d’esdeveniments de petit, mitjà i gran format ens ha impulsat a crear l’empresa per oferir tot un seguit de serveis des de la nostra seu de Manresa per a tot Catalunya.

Un dels reptes en què estem treballant, des d’un primer moment, consisteix en impulsar el turisme a la Catalunya Central. Aquest impuls passa per dues línies d’actuació: la primera consisteix en dinamitzar espais culturals amb un punt d’atracció turística i la segona en impulsar la coordinació de visites de grups que puguin tenir interès en conèixer la zona de la Catalunya Central.

1. Suport a la creació artística

El suport a la creació s’instrumenta mitjançant les activitats periòdiques que s’organitzen principalment al Carrer del Balç.

2. Difusió i promoció cultural

La promoció d’hàbits de consum, ús i participació cultural, es fa a partir de la programació d’activitats culturals i artístiques professionals que complementen la producció amateur i de nova creació.

3. Producció d’activitats culturals

La gestió cultural és un camp professional, els criteris de planificació i producció de la qual han propiciat un tractament professional i rigorós a l’hora de portar-los a terme.