ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ PER A LES ESCOLES

Actualment les escoles fan front a un canvi de visió i a una modernització tecnològica que a vegades pot marcar la diferència.

En un món on cada vegada és més important tenir una presència virtual i amb les necessitats que aquesta nova manera de relació ha generat, és necessari que des de dins l’estructura de l’escola es treballi de manera organitzada i conjunta per d’atendre les necessitats de pares tant d’alumnes actuals com de potencials. En el marc d’aquesta nova realitat del sector educatiu, els centres educatius han d’adaptar-se per competir amb èxit

En la recerca constant de la qualitat educativa, promovem la innovació educativa i apostem per explorar els nous recursos que es puguin aplicar als processos d’aprenentatge i al funcionament de l’escola i dels seus serveis en totes les seves dimensions.

La gestió de la imatge del centre, la difusió de l’activitat, serveis i oferta educativa, la captació de l’alumnat, la fidelització de les famílies al centre, etc, són àmbits en els que cal treballar.

SITUACIÓ ACTUAL

La situació econòmica, els canvis sociodemogràfics o l’aplicació tecnològica al procés pedagògic són alguns dels factors que han contribuït, especialment, al canvi en el concepte d’escola.

Es tracta de la conceptualització estratègica del sector educatiu com un espai de confluència competitiva entre agents, és a dir, com un mercat en el qual s’han de desplegar els recursos necessaris per captar als clients (als alumnes), en competència amb una àmplia oferta educativa similar a la nostra.

Treballar amb el centre a conèixer, auditar, dissenyar, aplicar i avaluar les estratègies pròpies del màrqueting educatiu.

Guiar al centre de manera transversal a través d’aquest procés per poder generar un canvi integral i de manera gradual.

EN QUÈ CONSISTEIX AQUEST PROCÉS DE CANVI

  • Formar els membres de l’equip per tal d’atendre d’una manera adequada i organitzada les possibles necessitats dels pares tant dels alumnes actuals com dels futurs.
  • Auditar les tècniques de màrqueting educatiu que s’estan duent a terme al centre, així com proposar canvis o millores. D’aquesta manera el personal del centre agafen consciència de les diferents alternatives i millores que poden aplicar per fer que el seu màrqueting educatiu sigui més complet i eficient.
  • Dissenyar les accions de màrqueting que s’aplicaran a partir dels resultats obtinguts en l’auditoria en màrqueting educatiu.
  • Aplicar les accions de màrqueting d’una manera adequada i planificada. El personal del centre ha de tenir la formació necessària per dur a terme les seves responsabilitats de la manera més eficient possible, per no caure en errors que poden suposar pèrdues en la gestió de la imatge del centre, en la captació de nous alumnes, la fidelització de les famílies, etc.
  • Avaluar les accions de màrqueting que s’han implantat per saber si les accions han estat efectives o si necessiten d’alguna modificació.